Kaikoura Gift Pack
$45.00

The Kaikoura Gift Box includes

A Kaikoura polished paua shell

Kaikoura Tea Towel

Kaikoura ceramic coaster

Kaikoura magnet

Kaikoura bookmark

Kaikoura Sticker

 

We can send these pack anywhere in NZ or Worldwide.